Duitse BBQ Service         DBS Smokers.
Alles in huis voor een geslaagd feest  

Algemene Voorwaarden .

Totstandkoming van de overeenkomst
Duitse BBQ Service /DBS Smokers is gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Als Duitse BBQ Service jouw woonadres niet kan vaststellen, wordt de bestelling niet geaccepteerd.

Prijzen en kosten 
De prijzen op Duitse BBQ Service.nl en DBS Smokers.nl zijn inclusief 6% btw. De prijzen van de verhuur artikelen zijn ex 21% btw, De prijzen die op de websites en in de folder worden genoemd zijn inclusief bezorgkosten in de Regio. De bezorgkosten buiten de Regio worden na u bestelling doorgeven .Voor bezorgkosten maakt het niet uit voor hoeveel personen je bestelt. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.                                         

Levering
Duitse BBQ Service betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het bezorgen van de bestelde menu’s. Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden vanwege een vertraging, dan krijg je daar zo spoedig mogelijk bericht van.
Duitse BBQ Service bezorgt geen bestellingen voor minder dan 5 personen.

Levering Grill-imbiss verhuur 

· Alle prijzen zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting ( thans 21% ) en het transport

· Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Grill-imbiss verhuur Duitse BBQ Service.

· De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem/haar van Grill-imbiss verhuur Duitse BBQ Service gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat Grill-imbiss verhuur Duitse BBQ Service de goederen komt ophalen of de huurder deze aflevert bij de Duitse BBQ Service.

· Bij bedragen boven € 100,- kan er 10 % borg van het huurbedrag worden gevraagd.

· Indien de huurovereenkomst niet tijdig, minimaal 1 week voor leveringsdatum, wordt geannuleerd, word er 50% van de huurprijs in rekening gebracht mocht u echter in de laatste 24 uur annuleren word de volledige huurprijs door belast.

· Alle huurgoederen worden schoon geleverd en ook weer schoon terugverwacht. Is dit niet het geval, dan brengt de Grill-imbiss verhuur Duitse BBQ Service schoonmaakkosten in rekening, zijnde   €30,-- .ex btw

· Bij schade door vernieling vandalisme of vermissing worden de kosten hiervan bij de huurder in rekening gebracht door Grill-imbiss Duitse BBQ Service.

· Los- en laadplaats moeten goed bereikbaar zijn.

· Huurder dient zorg te dragen voor een stroomvoorziening van 220 volt. voor 3 frituur- dient dit 3 groepen te zijn a 3000 watt

· Mocht er bij de levering iets niet in orde zijn, dan horen wij dit graag voordat de goederen gebruikt worden anders wordt eventuele geconstateerde schade of gebreken na aflevering, verhaald op de huurder.

·  Grill-imbiss verhuur Duitse BBQ Service acht zich niet aansprakelijk voor enige schade, die het gehuurde materiaal aangericht zou kunnen hebben.

· Alle gehuurde goederen mogen door de huurder niet onderverhuurd worden.

· Bij terugkomst van de goederen in ons magazijn worden deze gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.

· Bij breuk of manco word door ons de vervangingswaarde in rekening gebracht.

· Prijswijzigingen voorbehouden.


Bezorgadres en leveringsservice
Je kunt je bestelling thuis laten bezorgen of op een andere locatie. Wij leveren niet op postbusadressen. Bestellingen worden alleen geleverd in Nederland . Indien er niemand aanwezig is bij het bezorgen, is Duitse BBQ Service gemachtigd de bestelling mee retour te nemen.

Herroepingsrecht
Voor je aankopen geldt een annuleringstermijn van 2 dagen voor levering. Dit betekent dat je de mogelijkheid hebt zonder verplichtingen van jouw kant de bestelling kosteloos te laten annuleren. Indien de bestelling al betaald is, krijg je je geld in dat geval binnen 14 dagen terug.
Wil je een wijziging in je bestelling doorvoeren, dan kan dit ook tot 2 dagen van tevoren doorgegeven worden. Wordt de prijs hierdoor verhoogt, kun je het resterende bedrag contant betalen bij de bezorgchauffeur of overmaken. Wordt de prijs hierdoor verlaagt, dan zal het bedrag contant teruggegeven worden door de bezorgchauffeur, tenzij anders is afgesproken.Als je een verkeerde bestelling ontvangt, dien je contact op te nemen met Duitse BBQ Service . In overleg met Duitse BBQ Service word t dan gekeken naar de beste oplossing.

Transportgarantie
Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt door Duitse BBQ Service. Als je tijdens het aannemen of vóór het openen van je bestelling schade constateert, neem dan contact op met Duitse BBQ Service. Als je de bestelling al hebt aangenomen / geopend op het moment dat je de schade constateert, neem ook dan contact op met Duitse BBQ Service .

Reclamatie en consumentenbescherming
Mocht je niet tevreden zijn over de producten of diensten, aarzel dan niet en neem contact op met ons. Mocht je een klacht hebben over de geleverde bestelling of de dienstverlening, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Een bij Duitse BBQ Service ingediende klacht wordt binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst door ons beantwoord en verwerkt. De klachtafhandeling binnen Duitse BBQ Service heeft de doelstelling eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.

Betalingsvoorwaarden
Bij Duitse BBQ Service kun je op 3 manieren betalen: contant bij levering, van tevoren betalen per bank of op Factuur met een betalings- termijn van 10 dagen. Cadeaubon kan ook worden ingeleverd hier wordt niet van afgeweken, tenzij onderling andere afspraken zijn gemaakt. Betaling per Factuur heeft een termijn van 10 dagen wordt de betalings- termijn te ver overschreden worden er in de aanmaning extra administratie kosten berekend van 12,50 euro bij de 2e aanmaning 25,00 euro. 

Kosten te late betaling
Indien er bij levering nog niet betaald is, wordt er een factuur toegezonden die binnen 10 werkdagen betaald dient te worden. Mocht je het verschuldigde bedrag niet hebben betaald op de vervaldatum, dan zal je van Duitse BBQ Service een eerste aanmaning ontvangen met daarin extra administratie kosten Als deze termijn verstrijkt zonder dat Duitse BBQ Service het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning met extra kosten, Mocht je na twee aanmaningen te hebben ontvangen nog steeds nalatig blijven de door jou verschuldigde bedragen te betalen, dan kan Duitse BBQ Service haar vordering op jou overdragen aan een derde. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, dan komen daarnaast alle kosten, die in verband daarmee door Duitse BBQ Service  moeten worden gemaakt, voor jouw rekening.

Bedrijfsinformatie
Duitse BBQ Service  is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 55905064    Btw nr: 1700.13.686.B01